Η λίστα των διαγνωστικών εξετάσεων της εταιρείας μας, τα αποδεκτά είδη δείγματος για την καθεμία, καθώς και οι οδηγίες αποθήκευσης και αποστολής των δειγμάτων, υπάρχουν στο ακόλουθο PDF αρχείο: 

Διαγνωστικές Εξετάσεις  pdf icon